2010-09-21
Awaria prototypu Vestasa V112

Rzecznik Vestas Michael Holm podał, że podczas testowania na zachodzie Danii prototypu V112 odpadł koniec łopatki o długości ok. 6 m. Łopatka ma 54,6 m długości, sama turbina jest wysoka na 119 m. Awaria nastąpiła z powodu błędu w montażu, a nie projektu. Turbiny o mocy 3 MW mają trafić do klientów z początkiem 2011 r. Wczoraj też Danske Equities obniżył rekomendację dla akcji spółki z „kupuj” do „sprzedawaj” i obniżył cenę docelową z 315 do 175 koron, bo jest zdania, że rentowność spółki będzie niższa od spodziewanej przez analityków. Dodatkowym ciosem było upomnienie nadzoru giełdowego za przemilczenie negocjacji o kontrakcie na dostawę do USA 190 turbin o mocy 570 MW, gdy na rynku było już o tym wiadomo. Akcje Vestas staniały mimo dwóch nowych kontraktów.

2010-09-21
RDOŚ zmiany w kompetencjach organu

Z dniem 20 lipca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przestał być organem właściwym do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. W tym dniu weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804). Na podstawie art. 4 pkt 1 tej ustawy organami właściwymi w sprawach lokalizacyjnych są wojewodowie.

Witam Państwa!

Pracownia Ochrony Środowiska "Projekt 2000" z siedzibą w Sopocie oferuje rzetelną i fachową współpracę w zakresie doradztwa i projektowania na potrzeby ochrony środowiska.

Firma powstała w 2000 roku, a jednym z podstawowych jej celów jest świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska na bardzo wysokim poziomie. POŚ Projekt 2000 charakteryzuje się zupełnie nowym, profesjonalnym i kompleksowym podejściem do świadczonych usług, co wyraźnie odróżnia ją od innych firm funkcjonujących na polskim rynku.

Ochrona środowiska w projektowaniu budowlanym i w procesie inwestycyjnym realizowana jest na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody. Tylko bardzo dobra znajomość obowiązujących i planowanych do wprowadzenia przepisów pozwala na skuteczne doradztwo i projektowanie. My taką wiedzę posiadamy i potrafimy ją praktycznie zastosować.

Co wyróżnia Pracownię Ochrony Środowiska "Projekt 2000" od innych firm działających na tym rynku:

  • indywidualne podejście do każdego zleceniodawcy, a zwłaszcza do specyfiki jego działalności i związanych z tym problemów i zagadnień ochrony środowiska;
  • praca zespołowa - znakomite rozeznanie w gronie eksperckim z wielu dziedzin ochrony środowiska;
  • skuteczność i otwartość - podejmowanie przedsięwzięć trudnych i nietypowych, kreatywne rozwiązywanie problemów;
  • terminowość - dotrzymywanie wcześniej uzgodnionych terminów, które bywają ważnym elementem procesu inwestycyjnego, a w szczególnych przypadkach realizacja zadań w tempie ekspresowym.

Ze szczegółowym zakresem świadczonych usług oraz wybranymi osiągnięciami zespołu autorskiego Pracowni Ochrony Środowiska "Projekt 2000" mogą zapoznać się Państwo w katalogu Zakres Usług.

Pytania dotyczące oferty i ewentualnej współpracy prosimy kierować na adres elektroniczny biuro@projekt2000.pl lub telefonicznie 505 65 64 31 lub (58) 554 18 21.

Szymon Świtajski